All for Joomla All for Webmasters

logo sahacrane

บริษัท สหเครน เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจ บริการให้เช่าและ ซื้อ ขาย เครื่องจักร รถเครน รถโฟล์คลิฟท์ รถแทรคเตอร์ รถขุด รถแบคโฮ JCB รถเฮี้ยบ รถกระเช้า หน้าตักหลังขุด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ทั่วประเทศ

โทร. 038 054 065 - 73
  International marketing : nuttiyakorn@sahacrane.com

“บริษัท สหเครนเซอร์วิส” ได้สั่งสมประสบการณ์ในการเป็นผู้ให้บริการให้เช่าเครื่องจักรมาประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมาได้ดำเนินธุรกิจโดยการยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดความซื่อสัตย์ สุจริต การตรงต่อเวลา และบริการด้วยมิตรภาพ ทำให้ปัจจุบันมีลูกค้าที่ให้ความไว้ใจใช้บริการมากกว่า 1,000 ราย เราจะยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยพยายามปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักรและการบริการให้ดียิ่งขึ้นไว้สำหรับบริการลูกค้าของเรา

ประวัติของกิจการ

“บริษัท สหเครนเซอร์วิส” ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2534 โดยมีทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,000,000 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 หุ้น ประกอบด้วย นายปราโมทย์ สนิทวาจา นายสมชาย ทศราตรี และนายวีรชัย สุวรรณโยธิน ปัจจุบันได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60,000,000 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เป็น

 

1             2              4 1 
1. นายปราโมทย์ สนิทวาจา    2. นายสุชาติ สนิทวาจา    3. นางหัชกช สุทธิมาลย์

สำนักงานใหญ่   ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถ.โรงปุ๋ย ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-684572, 038-684543 แฟกซ์ 038-683237


สาขาชลบุรี      ตั้งอยู่เลขที่ 305 หมู่ 3 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-054065 - 73 แฟกซ์ 038-054020 ,038-054079