ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สหเครน เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งโดย คุณปราโมทย์ สนิทวาจา ในปี พ.ศ. 2534 ดำเนินการให้บริการ ช่ารถเครน สำหรับยกย้ายชิ้นงานด้วยแนวทางการบริการ “First Safety & Best Service” หมายถึง การบริการที่ดีเยี่ยมบนมาตรฐานความปลอดภัยอันดับหนึ่ง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่การบริการให้เช่าเครื่องจักร ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมและกลุ่มกิจการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงได้อย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี อีกทั้งบริษัทฯ มีการจัดหารถเครนและเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาให้บริการ โดยเน้นจากแหล่งผลิตในยุโรปและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงอันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรขณะปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัท สหเครน เซอร์วิส จำกัด ยังขยายธุรกิจไปสู่การประมูลโดยจัดตั้ง บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด เพื่อบริการให้แก่ผู้ที่สนใจซื้อเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ และอุปกรณ์จากต่างประเทศ ได้มาร่วมประมูลในราคายุติธรรม และบริษัท สหเครน อ๊อกชั่น ฝ่ายประมูลรถยนต์ เพื่อจัดประมูลรถยนต์ รถบรรทุกและรถจักรยานยนต์ใช้แล้ว โดยมีศูนย์ประมูลตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี สระบุรี ขอนแก่น และราชบุรี โดยมีผลตอบรับอย่างมากจากผู้สนใจทั้งผู้ประกอบอาชีพค้ารถมือสองและบุคคลทั่วไป

ความก้าวหน้าและการดำเนินการที่สำคัญ

ปัจจุบัน สำนักงานตั้งอยู่ที่ 305 หมู่ 3 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ นับเป็นศูนย์การบริการให้เช่า ขายและประมูลเครื่องจักรและรถยนต์ ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

พ.ศ. 2562 บริษัท สหเครน เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการควบรวมกับบริษัท บางปะกง อินเตอร์เทรด จำกัด ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการในชื่อบริษัท สหเครน เซอร์วิส จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด

พ.ศ. 2561 ได้การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพการบริการ ISO 9001:2015

พ.ศ. 2558 บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด เปิดงานฝ่ายประมูลรถยนต์เพื่อจัดการประมูลรถยนต์ รถบรรทุกและรถจักรยานยนต์ใช้แล้วในประเทศ ศูนย์ประมูลจังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2556 ได้การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพการบริการ ISO 9001:2008

พ.ศ. 2554 จัดตั้ง บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด เพื่อจัดการประมูลเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศในเขตปลอดอากรนำเข้า (Free Zone) สำนักงานตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2552 ย้ายสำนักงานสาขามาอยู่ที่ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2547 จัดตั้ง บริษัท บางปะกง อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อรองรับงานบริการเช่าเครื่องจักร สำหรับงานก่อสร้างและยกย้ายชิ้นงานทั่วไป สำนักงานตั้งอยู่ที่ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2536 เปิดสำนักงานสาขาที่ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2534 ก่อตั้ง บริษัท สหเครน เซอร์วิส จำกัด โดยคุณปราโมทย์ สนิทวาจา ดำเนินธุรกิจห้เช่ารถเครนและเครื่องจักรอื่นๆ สำนักงานอยู่ที่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัท สหเครน เซอร์วิส จำกัด ไม่เคยหยุดพัฒนาการบริการเพราะเราตระหนักอยู่เสมอว่าการบริการที่ดีสามารถทำให้ดียิ่งขึ้นและมอบให้กับลูกค้าได้ใหม่ในทุกวัน ทั้งนี้บริษัทฯกำลังเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 14001 และ ISO 45001 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการเครื่องจักรแบบครบวงจรของประเทศ ด้วยคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศและมีความปลอดภัย โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

First Safety & Best Service

First Safety

First Safety

นโยบายหลักที่เราชาวสหเครนยึดถือปฏิบัติ ทุกการทำงานจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับบุคคล และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินต่างๆ

Best Service

First Safety

การบริการที่ดีเป็นสิ่งที่เราพยายามปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้อง ทุกขั้นตอนการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงการเจรจาต่างๆ ทั้งส่วนสำนักงาน และส่วนปฏิบัติการ เพื่อให้ผลงานที่เกิดขึ้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทุกส่วนได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ผลงานที่ผ่านมาของเรา

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการบริการด้านเครื่องจักรทุกชนิด”

พันธกิจ

“้เราพร้อมมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการทำงานและคุณภาพเครื่องจักร

เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า”

คณะผู้บริหาร

ประธานบริหาร

คุณปราโมทย์ สนิทวาจา

รองประธานบริหาร

คุณสุชาติ สนิทวาจา

ที่ปรึกษา

คุณสุภาชัย สิงห์ลอ

ที่ปรึกษา

ดร.ธวิช สุดสาคร

ที่ปรึกษา

คุณพรพงษ์ ชูตระกูล

กรรมการบริหาร

คุณปราริณี สนิทวาจา

กรรมการบริหาร

คุณหัชกช สุทธิมาลย์

กรรมการบริหาร

คุณสมควร สนิทวาจา