บริษัท สหเครน เซอร์วิส จำกัด
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยช่างซ่อมบํารุง 3 อัตรา
– เพศ ชาย
– อายุ 18 ปีขึ้นไป

– วุฒิ ปวช. ปวส.

เจ้าหน้าที่จัดเรียงเครื่องจักร 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง

– อายุ 18-40 ปี

– วุฒิ ปวช. ปวส.

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง

– อายุ 21-40 ปี

– วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี

เขียนแบบ (ยกเครน) 1 อัตรา
– เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

– วุฒิ ปวช. ปวส.

– สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้ดี

ผู้ช่วยบังคับรถเครน / ริกเกอร์ หลายอัตรา
– เพศ ชาย

– ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา

– สามารถอ่านออก เขียนได้

เจ้าหน้าที่ DCC 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง

– อายุ 21-40 ปี

– วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทํางานด้าน ISO9001, ISO14001, ISO 45001

– มีความรู้ความสามารถ / ผ่านการอบรมด้าน ISO9001, ISO14001, ISO 45001 (พิจารณาเป็นพิเศษ)

บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน) 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง
– อายุ 20-40 ปี

– วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี/สาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถพูด/สื่อสารได้ดี มีความรู้ด้านเครื่องจักรพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ขายเครื่องจักร 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง
– อายุ 22-40 ปี
– วุฒิ ปวส. ป.ตรี ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้านเครื่องจักร มีประสบการณ์ด้านการขาย
ปฏิบัติงานที่ จ.ระยอง

ช่างตรวจสอบสภาพเครื่องจักร 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง
– อายุ 20-40 ปี

– วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาเครื่องยนต์/สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ด้านเครื่องจักร
ปฏิบัติงานที่ จ.ระยอง

นักศึกษาฝึกงานการตลาด 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง
– อายุ 18-40 ปี

– วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รับผิดชอบที่พักเอง

สนใจสอบถามรายละเอียด
FACEBOOK : สหเครน ฝึกอบรม
LINE : @Sahacrane
โทร : 038-054-065 ต่อ 100, 083-583-7667