ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • เจ้าหน้าที่ขายเครื่องจักร/เครนติดหลังรถบรรทุก
  • เจ้าหน้าที่การตลาดในประเทศ (งานประมูลเครื่องจักร)
  • เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้-ทรัพย์สิน
  • ช่างซ่อมบำรุง (เครน/เครื่องจักร)
  • ผู้ช่วยพนักงานขับรถเครน Rigger

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์: 038-054065 ต่อ 130 หรือ 083-5837667
ส่ง Resume ที่ hr@sahacrane.com