?? เปิดรับสมัครโครงการฝึกขับเครน รุ่นที่ 20 ?
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
บริษัท สหเครน เซอร์วิส จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มองหาอาชีพขับรถเครน กับการเรียน การสอน ที่ครบหลักสูตร
ผ่านการอบรมมีใบรับรอง (certificate)

– ที่พักฟรี / น้ำไฟฟรี ช่วงฝึกอบรม
– อาชีพมั่นคง มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
– มีรายได้ระหว่างฝึก 400 บาท/วัน

คุณสมบัติ
– อายุ 22 ปีขึ้นไป
– สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคการทำงาน
– ไม่เคยได้รับโทษจำคุก เว้นแต่กระทำโดยประมาท
– มีใจรักงานบริการ
– ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

☎️ สนใจสมัครงาน ติดต่อสอบถาม
โทร 038-054065 ต่อ 130
โทร 083-5837667 หรือ
ส่ง resume มาที่ hr@sahacrane.com