บริษัทในเครือ สหเครน อ๊อกชั่น เริ่มต้นการประมูลครั้งแรกของปี 2556 และนับเป็นครั้งที่ 2 ของการก่อตั้งบริษัท