หัวข้อการประชุมอบรมพนักงานขับรถเทลเลอร์และรถเครนขนาด 100 ถึง 400 ตัน เพื่อแนะนำเพิ่มเติมหลักสูตรที่จะใช้ฝึกอบรมพนักงานใหม่ในส่วนของการขับรถเทรลเลอร์และรถเครน