บริษัทสหเครน เซอร์วิส จำกัด ขอขอบพระคุณเทศบาลคลองตำหรุที่ได้เข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสป้องกัน Covid-19