อบรมการใช้งานรถเครน TADANO ATF 220-G5B เมื่อวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 บจก. สหเครน เซอร์วิส