อบรมคนขับรถเครนรุ่น 1 (ภาคสนาม 2) ทดสอบก่อนออกงานจริง วันที่ 2