บริษัท สหเครน เซอร์วิส จำกัด

อบรมพัฒนาผู้บังคับเครน Hydraulic Crawler Crane Kobelco 7300 SL

เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจถึงระบบการใช้งานรถเครน รวมไปถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

               ” First Safety & Best Service “