กิจกรรมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2557 ณ ลานกิจกรรม เพื่อส่งเสริมชาวสหเครนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจคาดไม่ถึง