รถเครน 220 ตัน งานยกคานสะพาน วัดเขาตะแบก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี