รถเครน400ตันงานยกฝาถัง (TKK) ที่โรงงานเอทานอล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา