รถเครน400ตัน+500ตันยกทัชติดตั้ง Sikment ที่หน่วยงานบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ถนนเลี่ยงเมือง จ.นครราชสีมา