รถเครน400ตัน ต่อกาย ยกเศียรพระ ที่วัดห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี