รถเครนขนาด 500ตัน งานยกอนุสาวรีย์ ทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง