รถเครนขนาด 50 ตัน เข้าร่วมงานซ่อมบำรุงภายในนิคมฯ มาบตาพุด จังหวัดระยอง