บริษัท สหเครน เซอร์วิส จำกัด
รับสมัครพนักงาน
ตำแหน่ง “ริกเกอร์” ค่าจ้างเริ่มต้น วันละ 500 บาท (ปฏิบัติงานนอกพื้นที่)
คุณสมบัติ
– อายุ 18 ปี ขึ้นไป
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
– ไม่เคยได้รับโทษจำคุกเว้นแต่กระทำโดยประมาท
– มีใจรักงานบริการ
– ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
ติดต่อสอบถาม/สมัครงาน
– 038-054065 ต่อ 130, 083-5837667
– ส่ง resume มาที่ hr@sahacrane.com