วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการเครื่องจักรแบบครบวงจรของประเทศไทยด้วยคุณภาพ การบริการที่เป็นเลิศและมีความปลอดภัย โดยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษามาตรฐานการให้บริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ให้ความสำคัญกับบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ และรับประกันความปลอดภัย
01
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพควบคู่ไปกับเสนอบริการสินค้าเครื่องจักรที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
02
สร้างความพึงพอใจสูงสุดกับทั้งคู่ค้า พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน
03
บริหารจัดการแบบมืออาชีพและบูรณาการเรื่องการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร และคู่ค้า
04
มีความรับผิดชอบและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
05
พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาองค์กรสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
06

ประวัติความเป็นมา

2532

ลงทุนซื้อรถเครนคันแรก หลังจากการเรียนรู้ และหลงใหลการทำงานของรถเครน โดยคุณปราโมทย์ สนิทวาจา

2534

ก่อตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเครน เซอร์วิส (ชื่อเดิม) โดยคุณปราโมทย์ เริ่มต้นทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

2547

ก่อตั้งบจ. บางปะกงอินเตอร์เทรด เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย

2550

ย้ายที่ตั้งบริษัท มายังพื้นที่ตั้งปัจจุบัน ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี ในพื้นที่ 8 ไร่

2553 - 2554
 • ลงทุนในที่ดินเพิ่ม 74 ไร่ จากเดิม 8 ไร่ รวมเป็น 82 ไร่ เพื่อสร้างเป็นลานจอด และโรงซ่อมบำรุงรถเครน เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต
 • ลงทุนรถเครนคันใหม่ยี่ห้อ Liebherr ขนาด 200 ตัน และ TADANO ขนาด 220 ตัน จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นคันแรกในประเทศไทย ณ เวลานั้น เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนในประเทศ
 • จัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone) เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย และประมูลเครื่องจักร
 • แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วน เป็น บริษัท สหเครนเซอร์วิส จำกัด ("SHC") และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้าน เป็น 60 ล้านบาท
 • จัดตั้ง บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด ("SHA") ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นศูนย์ การประมูลเครื่องจักรกลต่างๆ
2555 - 2558
 • ซื้อรถเครนยี่ห้อ Liebherr รถใหม่จากประเทศเยอรมัน
  • 130 ตัน 5 คัน
  • 300 ตัน 1 คัน
  • 400 ตัน 1 คัน
  • 500 ตัน 1 คัน เป็นเครน ขนาดใหญ่สุด ณ เวลานั้น
 • ลงทุนในที่ดินเขตระยอง 21 ไร่ เพื่อขยายสาขา และรองรับกลุ่มลูกค้าการขยายตัว ‘EEC’
 • เพิ่มหน่วยธุรกิจการประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และพาหนะอื่นใน บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
 • ได้รับ ISO:9001-2008 ครั้งแรก
2562
 • ควบรวมบจ. บางปะกงอินเตอร์เทรด เพื่อจัดโครงสร้างบริษัทสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • บริษัท สหเครนเซอร์วิส จำกัด เข้าลงทุนใน บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด โดยการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ภายใต้เงื่อนไขการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อเป็นการจัดโครงสร้าง โดยการลงทุนดังกล่าวมีมูลค่า 5.50 ล้านบาท
2563
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาท เป็น 210 ล้านบาท
2564 - ปัจจุบัน
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 210 ล้านบาท เป็น 247.06 ล้านบาท
 • เปลี่ยนสำนักงานใหญ่จาก ต.มาบตาพุด จ.ระยอง มาเป็น 305 ต.คลองตำหรุ อำเภอเมือง จ.ชลบุรี และย้ายจาก ต.มาบตาพุด มาเป็นสำนักงานสาขาที่อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2565
 • เป็นตัวแทนขายเครนติดหลังรถบรรทุกให้กับทาง Tadano
 • มีแผนจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนพร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 345 ล้านบาท
 • เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สหเครนเซอร์วิส จำกัด มาเป็น บริษัท สหเครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2566
 • ซื้อเครน LIEBHERR ขนาด 700 ตัน คันแรกในประเทศไทย และเป็นเครนขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัทในปัจจุบัน
 • ได้รับการรับรอง Green Industry ระดับ 2
2567 - ปัจจุบัน
 • ได้รับ ISO:9001-2015
 • ได้รับการรับรอง Carbon Footprint ISO:14064-1 - 2018
 • เรามีเครื่องจักร ให้บริการทั้งหมด 157 คัน
 • มีลานประมูลทั่วประเทศ จุดรับรถ 14 ลาน ศูนย์ประมูล 12 ลาน