สหเครน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
12 January 2024
สหเครน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
Read More
สหเครน ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษาประจำปี 2566
31 July 2023
สหเครน ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษาประจำปี 2566
Read More
สหเครน (สำนักงานระยอง) ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษาประจำปี 2566
27 July 2023
สหเครน (สำนักงานระยอง) ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษาประจำปี 2566
Read More
สหเครน ร่วมมือกับมูลนิธิไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้) ชลบุรี บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ
15 July 2023
สหเครน ร่วมมือกับมูลนิธิไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้) ชลบุรี บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ
Read More
สหเครน ประชาสัมพันธ์การจัดหางาน และการแนะแนวอาชีพ ให้กับ เทศบาลตำบลท่าข้าม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
29 March 2023
สหเครน ประชาสัมพันธ์การจัดหางาน และการแนะแนวอาชีพ ให้กับ เทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Read More
สหเครน ประชาสัมพันธ์การจัดหางาน และการแนะแนวอาชีพ ให้กับ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง  จังหวัดชลบุรี
21 March 2023
สหเครน ประชาสัมพันธ์การจัดหางาน และการแนะแนวอาชีพ ให้กับ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง จังหวัดชลบุรี
Read More
บมจ.สหเครน คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมกิจกรรม และมอบเงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน
19 March 2023
บมจ.สหเครน คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมกิจกรรม และมอบเงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน
Read More
บริษัท สหเครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโครงการ “ขยะในมือคุณ คือ บุญอันยิ่งใหญ่” ร่วมกับเทศบาลคลองตำหรุ  จังหวัดชลบุรี
12 March 2023
บริษัท สหเครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโครงการ “ขยะในมือคุณ คือ บุญอันยิ่งใหญ่” ร่วมกับเทศบาลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี
Read More
บมจ. สหเครน คอร์ปอเรชั่น คว้ามาตรฐานสากล ISO 14064-1:2018 สู่องค์กรคาร์บอนต่ำ
15 February 2023
บมจ. สหเครน คอร์ปอเรชั่น คว้ามาตรฐานสากล ISO 14064-1:2018 สู่องค์กรคาร์บอนต่ำ
Read More
ยกยอดพระพุทธรูป ช่องแสมสาร
01 October 2020
ยกยอดพระพุทธรูป ช่องแสมสาร
Read More