12 January 2024

สหเครน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท สหเครน จำกัด คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดบุญญราศรี ตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน และแจกของรางวัลต่างๆ ให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างความสุข ความสนุกสนาน ให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทใกล้เคียงและชุมชน

Gallery